Z dějin Jednoty českých matematiků a fyziků

Description

S historií Jednoty českých matematiků a fyziků souvisí od jejího vzniku v r. 1862 řada publikací - jubilejní almanachy a publikace přímo věnované jejímu vývoji. Většina z nich je zařazena do toho souboru „Z dějin Jednoty českých matematiků a fyziků‟. Další lze nalézt v edici „Dějiny matematiky‟ a v časopisu “Pokroky matematiky, fyziky a astronomie”.

A number of publications has been related to the history of the Union of Czech Mathematicians and Physicists since its foundation in 1862 - jubilee almanacs and publications devoted to its development. Most of them are included in this collection "From the history of the Union of Czech Mathematicians and Physicists". Further publications can be found in the collection “Dějiny matematiky” and in the journal “Pokroky matematiky, fyziky a astronomie”.

Archive:

  1. Dějepis jednoty českých mathematiků v Praze. Vydaný na oslavu památky založení „spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky‟ před 10 lety, z kterého Jednota vznikla (1872)
  2. Na pamět dvacetipěti letého trvání jednoty českých mathematiků (1887)
  3. Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí jejího založení (1912)
  4. Půlstoleté jubileum Jednoty českých mathematiků a fysiků v Praze (1913)
  5. 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků (1962)
  6. Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862–1987. Sestavil Libor Pátý k sto dvacátému pátému výročí Jednoty (1987)
  7. Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života (2012)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo