Kruh

Description

Edice Kruh, kterou v r. 1925 založila Jednota československých matematiků a fyziků, zahrnuje díla českých a slovenských matematiků i překlady děl zahraničních odborníků, která popularizují matematiku a fyziku. V DML-CZ jsou prezentovány pouze svazky s matematickou tematikou.

The series "Kruh" (Ring) was founded by the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists in 1925. It published original works by Czech and Slovak mathematicians as well as translations of foreign works popularizing mathematics and physics. The DML-CZ presents only volumes with mathematical subjects.

Archive:

 1. Geometrické pravděpodobnosti (1926)
 2. Úvod do neeukleidovské geometrie (1926)
 3. Úvod do počtu diferenciálního (1926)
 4. Úvod do elementární teorie číselné (1931)
 5. Úvod do integrálního počtu (1938)
 6. Elementární funkce (1944)
 7. Nomogramy s jednou průsvitkou (1947)
 8. Cyklografie (1949)
 9. Základy analytické geometrie. I (1951)
 10. Integrální rovnice a jejich použití při některých problémech mechaniky, matematické fysiky a techniky (1952)
 11. Řetězové zlomky (1952)
 12. Kurs variačního počtu (1952)
 13. Základy analytické geometrie. II (1952)
 14. Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského (1953)
 15. Funkce komplexní proměnné (1953)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo