Frolík's Seminar

Description

Zdeněk Frolík (1933-1989) byl předním odborníkem v topologii a funkcionální analýze. Působil v Matematickém ústavu ČSAV. Toto je krátká série příspěvků členů Semináře o uniformních prostorech, který se v letech 1973-1977 konal v Praze.

Zdeněk Frolík (1933-1989) was a leading specialist in topology and functional analysis working in the Institute of Mathematics of the Czechoslovak Academy of Sciences. This is a short series of contributions of members of the Seminar on Uniform Spaces held in 1973-1977 Prague.

Archive:

1973-1974:  Seminar Uniform Spaces
1975-1976:  Seminar Uniform Spaces
1976-1977:  Seminar Uniform Spaces
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo