Brána k vědění

Description

Edici "Brána k vědění" založila Jednota československých matematiků a fyziků na podnět svého ředitele Miloslava Valoucha (1878-1952). Redigovali ji Vítězslav Jozífek (1905-1983) a František Kahuda (1911-1987), tištěna byla v tiskárně Prometheus, kterou vlastnila Jednota. Byla určena studentům a širokým vrstvám zájemců o matematiku a fyziku. V DML-CZ jsou prezentovány pouze svazky s matematickou tematikou.

The series "Brána k vědění" (Gate to Knowledge) was founded by the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists on the proposal of its director Miloslav Valouch (1878-1952). The editors were Vítězslav Jozífek (1905-1983) a František Kahuda (1911-1987), it was printed in the Union's printing works Prometheus. The series was meant for students and wide public interested in mathematics and physics. The DML-CZ presents only volumes with mathematical subjects.

Archive:

 1. Slovní rovnice o jedné neznámé (1949)
 2. Neurčité rovnice (1949)
 3. Pythagorova věta (1949)
 4. O logaritmech a logaritmických tabulkách (1949)
 5. Logický podklad matematických úsudků (1950)
 6. Základní věty o dělitelnosti (1950)
 7. Geometrická místa (1950)
 8. Kružnice (1950)
 9. Kosoúhlé promítání (1950)
 10. Perspektiva (1951)
 11. Trigonometrie (1952)
Browse by Titles or Authors
Partner of
EuDML logo